5-й Національний український
стоматологічний конгрес

Стоматологічне здоров'я -
інтегральна складова
здоров'я нації

Вітаю учасників 5-го Національного українського стоматологічного конгресу «Стоматологічне здоров’я — інтегральна складова здоров’я нації» і бажаю плідної роботи та дискусії, нових наукових ідей та подальшого впровадження в охорону здоров’я,
успіхів на професійній ниві!


План заходів Конгресу

18.10.2019 10.00 – 13.00 Конгрес хол                                               

 

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

10.00–10.30   Вітання учасників 5-го Національного українського стоматологічного конгресу

 

10.30–10.50   Презентація документального фільму «Стоматологія України: історичні нариси» до сторіччя

10.50–11.00 Вручення відзнак ГО «Асоціація стоматологів України»

 

11.00–11.20 Мазур І.П., професор.   ГО «Асоціація стоматологів України» та її внесок в розвиток стоматології України. Президент ГО «Асоціація стоматологів України»

Павленко О.В., професор, Вахненко О.М., доцент.  Перспективи розвитку стоматологічної в світлі

реформування системи охорони здоров’я України. ГО «Асоціація стоматологів України»

11.20–11.30 Шнайдер С.А., професор Дєньга О.В., професор Скиба В.Я., професор. Внесок вітчизняних наукових досліджень в практичну охорону здоров’я. ДУ «Інститут стоматології та щелепнолицевої хірургії».

11.30–11.55 Маланчук В.А., професор, член-кор. НАМН України, Кульбашна Я.А., професор.Стоматологічна освіта в Україні: інтеграція в світовий освітній простір. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.

12.15–12.30 Скрипник І.Л., доцент. Презентація книги «Історичні нариси формування. Генеральний секретар ГО «Асоціація стоматологів України» Української наукової стоматологічної школи.

18.10.2019 10.00 – 13.00 Конференц зала                                               

Модератори: Чернишенко Т.І., Хлєбас С.В.

 

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

10.00–10.10   Мазур І. П.   Вітання учасникам симпозіуму стоматологів України», Президент ГО «Асоціація стоматологів України» д.мед.н, професор.

 

10.10–10.40   Чернишенко Т.І.  Питання підготовки та безперервного професійного розвитку молодших спеціалістів з медичною освітою Президент ГО «Асоціація медичних сестер України», к.м.н.

10.40–11.25 Малюга В. Д. Актуальні питання інфекційної безпеки в медичних закладах стоматологічного профілю. Дезінфекція Майстер-клас з належної гігієни рук медичного персоналу в стоматологічних клініках.  Дана-мед.

 

11.25–11.55 Бойко В.О. ВІЛ та гепатити: клінічні прояви, шляхи передачі та захист медичного персоналу. НМАПО імені П. Л. Шупика, к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб.

 

11.55–12.20  Хлєбас С.В. Інформування пацієнта про безпечність стоматологічного прийому: психологічні аспекти взаємодії медичного персоналу та пацієнта. НМАПО імені П. Л. Шупи- ка, викладач ВУМСМО за фахом Стоматологія».

12.20–12.40 Єрмакова Л.Г. к.мед.н., доцент, Парпалей К.А., к.мед.н., доцент. Інфекційна безпека медичного персоналу при
наданні стоматологічної допомоги хворим на туберкульоз. НМАПО імені П. Л. Шупика.

12.40–13.00 Новошицький В.Є. Анафілактичний шок: клініка, діагностика, алгоритм дій медичного персоналу. НМАПО імені П. Л. Шупика, к.мед.н., викладач ВУМСМО за фахом «Стоматологія»

Дискусія, відповіді на запитання вікторини, нагородження учасників вікторини.

18.10.2019р. 14.00 – 18.00    Конгрес хол
Модератори: член-кор., професор Маланчук В.О., професор Хайтович М.В., доцент Рибачук А.В.

 

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

14.00–14.20 Хайтович М.В., професор Клінічні аспекти фармакотерапії
стоматології: фокус на безпеку   НМУ імені О.О.Богомольця

14.20–14.40 Мазур І.П., професор Інфекційно-запальні процеси в порожнині рота: сучасні аспекти фармакологічної терапії та профілактики НМАПО імені П.Л.Шупика

14.40–15.10 Поворознюк В.В., професор Порушення метаболізму кісткової тканини в практиці стоматолога Українська асоціація
остеопорозу

15.10–15.30 Єфисько В.М., доцент, Рибачук А.В., доцен. Одонтогений гайморит як ускладнення в практиці лікаря стоматолога: діагностика, профілактика, лікування. НМУ імені О.О.Богомольця

15.30–15.50 Юнакова Н.М., доцент Вірусні захворювання, їх клінічні прояви та лікування в практиці лікаря — стоматолога НМАПО імені П.Л.Шупика

15.50–16.10 Хлєбас С.В. Деконтамінація мікрофлори кореневих
каналів у лікуванні ускладненого карієсу НМАПО імені П.Л.Шупика

16.10–16.30 Казімов Г.А. Порівняльне вивчення ефективності та переносимості препарату «Нафталанова олія», доклінічне і клінічне обґрунтування можливості застосування нафталанової олії в лікуванні і профілактиці запальних захворювань пародонта Науково-виробничого об’єднання «Фармакологія і народна медицина» МОЗ Азербайджану

16.30–17.00 Габаль В. А. Мікробіологія порожнини рота: чинники формування та шляхи корекції  НМАПО імені П.Л.Шупика

17.00–17.30 Матюха Л.Ф., професор Співпраця лікаря сімейної практики та стоматолога в превенції неінфекційних захворювань НМАПО імені П.Л.Шупика 

17.30–18.00 Дискусія, результати вікторини, вручення подарунків учасникам симпозіуму

18.10.2019р.  14.00-18.00    Конференц зала  

Модератори: Пожевілова А. А.

Година ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

14.00–14.30   Бабич Олена CEO Асоціації приватних медичних закладів України, СЕО Legal Lab, адвокат.

14.30–15.00  Красник Станіслав Актуальні аспекти управління конфліктами між лікарем та пацієнтом. Управляючий партнер North Law Firm, член комітету медичного права АПУ, адвокат.

15.00–15.30 Тактика захисту лікаря під час виникнення конфлікту з пацієнтом. Національна асоціація адвокатів України Автор книги «Приватна медична практика», адвокат.

 

15.30–16.00  Перспективи розвитку Національної систе- ми управління охороною здоров’я. Українська медична експер- тна спільнота.

16.00-16.30 Кирило Куницький Побудова ефективної моделі управління приватною клінікою. Експерт з систематизації бізнесу та створення силь них команд. 

16.30-17.00 Володимир Заїка  «Selling Service. Алгоритм ефективних комунікації стоматолога з первинним пацієнтом». Бізнес-консультант, СЕО«ClinicPro Conculting»

17.00-18.00                            дискусійна панель

18.10.2019р.  15.00-20.00     Європейська зала

Модератори: Неспрядько В.П., Скрипник І.Л., Клітинський Ю.В.

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

15.00 — 15.30 проф. Неспрядько В.П., Вовк .В.В. Краніомандибулярні взаємовідносини в етіології та патогенезі дисфункцій зубощелепового апарату НМУ імені О.О.Богомольця

15.30 — 16.00 проф. Смаглюк Л.В. Формування алгоритму діагностики та лікування пацієнта з морфофункціональними розладами Українська медична стоматологічна академія

16.00 — 16.30 член-кор АМНУ, проф. Маланчук В.О. Больовий синдром СНЩС — деформація нижньої щелепи НМУ імені О.О.Богомольця

16.30 — 17.00    Біда В.І., професор, Клочан С.М., доцент. Діагностичні критерії скронево-нижньощелепних розладів DС/ТМD: можливості
застосування в клінічній практиці. НМАПО імені П. Л. Шупика

17.00 — 17.30  проф. Неспрядько В.П., доц. Клітинський Ю.В. Ретроспективний огляд проблем функціональних розладів зубощелепно-лицевої ділянки (до 100-річчя кафедри ортопедичної стоматології) НМУ імені О.О.Богомольця

17.30 — 18.00 доц. Клітинський Ю.В., доц. Скрипник І.Л., Неспрядько-Монборнь Т.С., Радченко О.М Рівень комуніцації ортопеда і ортодон-
та в лікуванні функціональних розладів ЗЩЛД — як фактор успіху комплексної реабілітації пацієнтів НМУ імені О.О.Богомольця

18.00 — 18.30  Ph.D, кандидат мед. наук Роман Нестор Цифрові та аналогові протоколи функціональної діагностики Засновник NESTORCLINIC

18.30 — 19.00  Prof. Wlodzimierz Wieckiewicz   Тема уточнюється    Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich

19.00 — 19.30  Ляховська А.В., к.м.н. Рентгенологічні та електроміографічні параметри при м’язово-суглобовій дисфункції СНЩС Українська медична стоматологічна академія

19.30- 20.00  Дискусія

18.10.2019р.  19.00     Зала

19.10.2019р.  10.00-13.15    Конгрес хол

Модератори: Радлінський С.В., Юнакова Н.М.

Година ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

10.00 — 10.45 Радлінський Сергій Системне відновлення окклюзії при
патологічному стиранні зубів. Українська академія естетичної стоматології, стоматологічна кліініка «Аполонія»

10.45 — 11.15 Юнакова Наталія Функціональна комплексна реабілітація пацієнта в техніці прямої і непрямої  реставрації.  Національна  медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

11.15 — 11.45 Турків Андрій Сучасний цифровий підхід в плануванні ортопедичного лікування.   Приватна практика. 

11.45 — 12.15  Бєліков Олександр Непряма реставрація девітальни зубів із несприятливим прогнозом. Перші кроки в техніці вертикального препарування. Клініка естетичної стоматології Filigran.

12.15 –12.45 Костура Констянтин. Сучасний адгезивний протокол. Клініка Дубнової.

12.45 –13.15  Слободяник Мар’яна,   Неспрядько Тамара. Комплексний підхід в реабілітації орто — періо пацієнтів. Авторська стоматологічна клініка «ІріС — ДенТ».

19.10.2019р.  10.00-13.00    Конференц зала

Модератор: Віце президент ГО «АСУ», к.м.н., Вахненко О.М.

Година ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

10.00-10.20 Вахненко О.М. Доступність медичної стоматологічної допомоги для населення та перспективи трансформації стоматології в Україні. НМАПО імені П.Л.Шупика.

10:20 –10:40  Павленко О.В., Ермакова Л.Г., Павленко М.О. Експертна оцінка компетентності лікарів-стоматологів на відповідних рівнях на-дання медичної стоматологічної допомоги населення України. НМАПО імені П.Л.Шупика.

10:40 –11:00 Скульська С.В. Стан та перспективи розвитку дитячої стоматології. голова «Стоматологічної Асоціації Київщини», Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, головний лікар КЗ Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка».

11:00 –11:20 Коваленко І.О. Стоматологія в сільській місцевості – яке майбутнє? Заслужений лікар України, головний лікар КЗ «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка» Черкаської обласної Ради.

11:20 –11:40 Скрипников П.М.   Перспективи медичної стоматоло-гічної допомоги в рамках пілотного проекту в Полтавській області. Професор Українська медична стоматологічна академія.

11:40 –12.00 Люля І.І. Тенденція змін в організації медичної стоматологічної допомоги та перспективи на майбутнє. Голова Вінницького осередку стоматологів ГО «АСУ».

12:00 –12:15 Савченко В.В. Чи потрібні державні гарантії в наданні медичної стоматологічної допомоги та яким має бути їх обсяг? к.м.н., Заслужений лікар України, головний стоматолог управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, головний лікар обласного комунального закладу «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка», заступник директора медичного інституту Сумського державного університету зі стоматології, Голова ГО «Сумський обласний осередок асоціації стоматологів України».

12:15 –12:30 Солдатов В.К. Як проходить трансформація медичної стоматологічної допомоги на районному рівні та на рівні об’єднаних територіальних громад. Голова Житомирського осередку стоматологів ГО «АСУ».

12:30 –12:40 Кобилянський А.М. Доступність і обсяг надання швидкої та невідкладної медичної стоматологічної допомоги, механізми реалізації. Голова Миколаївського осередку стоматологів ГО «АСУ». 

12:40–13:00 Учасники симпозіуму. Дискусія.

19.10.2019р.  10.00-13.15     Європейська зала

 

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

10.00–10.10 Привітання учасників, програма, цілі і завдання заходу 10.10–10.40 Мазур І.П., професор Програма профілактики основних стоматологічних захворювань – пріоритетне завдання стоматології в Україні Президент ГО «АСУ»

10.40–11.00 Дєньга О.В., професор Програма профілактики основних стоматологічних захворювань в контексті національної стратегії охорони здоров’я в Україні ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

11.00–11.20 Есембаева С.С., професор Питання профілактики стоматологічних захворювань в Республіці Казахстан Єдина Казахська асоціація стоматологів

11.20–11.40 Білоклицька Г.Ф., професор Програма профілактики стоматологічних захворювань в Україні (проект Европейської федерації пародонтологів «Perio&Caries») ВГО «Асоціація лікарів – пародонтологів України»

11.40–12.10 Савичук Н.О., д.мед.н., проф. проректор, Трубка І.О. к.мед.н.,
доцент. Сучасні підходи у профілактиці основних стоматологічних
захворювань у дітей.  НМАПО імені П. Л. Шупика

12.10–12.40 Лоренц Катрін. Хіміотерапевтичні засоби для контролю
утворення мікробного біофільму. Дрезденський технічний університет,
клініка пародонтології (Німеччина)

12.40–13.00 Манак Т.М., професор. Державна програма первинної профілактики основних стоматологічних захворювань: тридцятирічний досвід практичної реалізації в Республіці Білорусь. Білоруський державний медичний університет

13.00–13.15 Дискусійна панель

19.10.2019р.  14.00-18.00    Конгрес хол

Модератори: проф. Гасюк Н.В., проф. Соколова І.І., проф. Клітинська О.В.

Година ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

14.00-14.20 Гасюк Н.В. Проблема передракових станів слизової оболонки порожнини рота: помилки та ключові аспекти своєчасної діагностики. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

14.20-14.40     Скиба О.В., д.мед.н. Профілактика ускладнень стоматогічних хвороб у пацієнтів з цукровим діабетом. ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»

14.40-15.00 Іскакова М.К., к.м.н., асоційований професор, декан стоматологічного факультету. Рання діагностика передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ. Казахстано-російский медичний університет (Алмати, Казахстан)

15.00-15.20 Соколова І.І., Слинько Ю.О. Стан слизової оболонки порожнини рота: визначальний фактор для стоматологічних втручань. Харківський національний університет МОЗ України.

15.20-15.40 Яковенко Л. М., професор, Кисельова Н.В.  Діагностика ВІЛ-асоційованого паротиту у дітей. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

15.40-16.00 Клітинська О.В. Антисептики в дитячій стоматології: за та проти. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України.

16.00-16.20 Годованець О.І. Кандидоз чи дисбіоз слизової оболонки порожнини рота: перспективи застосування пробіотиків. ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

16.20-16.50 Залізняк М.С. Хронічна травма слизової оболонки порожнини рота: чи існує реальна небезпека? Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

16.50-17.20 Черепинська Ю.А. Застосування лазерних технологій в лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота. Харківський національний  університет МОЗ України.

17.20-17.40  Романова Ю.Г., професор, д.мед.н. Профілактика загострення хронічної герпетичної інфекції у пацієнтів при проведенні дентальної імплантації. Одеський Національний медичний університет

17.40-18.00  Мазур І.П.,  Гасюк Н.В.,  Леоненко П.В.  Клінічні ситуації печіння в порожнині рота. Проводимо диференційну діагностику та ставимо діагноз. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

18.00-18.20  Запитання. Відповіді. Дискусія.

19.10.2019р.  14.00-17.30    Конгрес хол

14:00–14:10 Жданова Н.О., к.мед.н. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хронічного апікального періодонтиту із використанням фотоактивованої дезінфекції кореневих каналів. Харківський
національний медичний університет

14:10–14:20 Яковенко Л.М., Єгоров Р.І., Абасов В., Примак І. Діагностика та лікування новотворень та вроджених вад з ураженням верхньоще-
лепних пазух. Харківський національний медичний університет

14:20–14:30 Стулікова В.С., к.мед.н. Особливості лікування карієсу та його ускладнень у дітей при загальному знеболенні. НМАПО імені
П.Л.Шупика

14:30–14:40 Марченко Н.С., доцент. Перспективи застосування гіалуронової кислоти при лікуванні генералізованих захворювань тканин пародонту у пацієнтів з антибіотикорезистентністю. ПВНЗ “Київський медичний університет”

14:40–14:50  Паливода І.І., доцент. Рецесія ясенного краю, обумовлена застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів. НМАПО імені
П.Л.Шупика

14:50–15:00 Гостєва З.В., асистент; Корнієнко Л.В., к.мед.н. Тактика ведення пацієнтів з захворюваннями тканин пародонта у підлітковому віці. НМАПО імені П.Л.Шупика

15:10–15:20 Черняк С.Я., асистент. Розповсюдженість та клінічні особливостістоматологічних захворювань серед населення України та сучасні методи профілактики їх розвитку та лікування. ПВНЗ “Київський медичний університет”

15:20–15:30 Оснач Р.Г., асистент. Прогнозування швидкості переміщення зубів, що обмежують дефект зубного ряду в залежності від щільності кісткової тканини (за результатами комп’ютерної томографії). НМАПО імені П.Л.Шупика

15:40–15:50 Янішевський Л.К., к.мед.н. Застосування ін’єкційної методики PRP-терапії при лікуванні хворих на генералізований
пародонтит в умовах антибіотикорезистентності. ПВНЗ «Київський
медичний університет» 

15:50–16:00 Супрунович І.М., аспірант. Некаріозні ураження пришийкової ділянки зубів у хворих на генералізований пародонтит. НМАПО імені П.Л.Шупика

16:00–16:10 Біда О.В., аспірант. Оптимізація методів ортопедичного лікування захворювань тканин пародонта із застосуванням незнімних шинуючих конструкцій. НМАПО імені П.Л.Шупика

16:10–16:20 Фролова Ю.В., аспірант. Можливості кондуктометричного методу для діагностики ефективності ремінералізуючих препаратів. Харківський національний медичний університет

16:20–16:30 Турянська Н.І., аспірант. Оцінка прогностичної значимості поліморфізмів гену KLK 4 на можливість виникненні ерозій зубів на тлі
захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку. НМАПО імені
П.Л.Шупика

16:30–16:40 Баранова М.С., асистент. Низька рухова активність під час вагітності — ризик- фактор карієс-нестійкості зубів потомка. Харківський національний  медичний університет

16:40–16:50 Ковальова М.А., аспірант. Оцінка прогностичної значимості поліморфізма гена IFN-y в виникненні ГТТЗ на тлі захворювань щитоподібної залози. НМАПО імені П.Л.Шупика

16:50–17:00 Помпій О.О., аспірант. Стандартизовані лабораторні дослідження міцнісних характеристик сучасних адгезивних мостоподібних протезів. Донецький національний медичний університет

17:00–17:10 Горголь К.О., аспірант. Прогностична значимість цитокінового профілю ротової рідини у розвитку початкового
пародонтиту в осіб молодого віку (18-25 років). НМАПО імені
П.Л.Шупика

17:10–17:20 Кокоєва Ю. В. Фармакологічний супровід дентальної імплантації та безпосереднього протезування. НМАПО імені П. Л.
Шупика

17:20–17:45 Дискусія

Стендові доповіді:
Демідова П.І., аспірант. Результати скануючої електронної мікроскопії зубів при комбінованому використанні низько-інтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів. Харківський національний медичний університет


Бут Н.С., аспірант. Лiкування глибокого карієсу зубiв з використанням лазерних технологій. Харківський національний медичний університет


Миколайчук С.І., аспірант. Оптимізація проведення фотоактивованої дезінфекції тканин пародонта та аспекти лазерної діагностики. НМАПО імені П.Л.Шупика


Куватбаєва У.А. Рівень дитячої стоматологічної захворюваності за прикладом м. Алмати. Казахстансько-російський медичний університет КРМУ (Казахстан, Алмати)


Байназарова Н.Т. Профілактика ускладнень на етапах ендодонтичного лікування. Казахстансько-російський медичний університет КРМУ (Казахстан, Алмати)

Ускембаєва М.Н. Профілактика запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку. Казахстансько-російський медичний університет КРМУ (Казахстан, Алмати)

19.10.2019р.  14.00-17.30     Європейська зала

Модератори: д.мед.н. Копчак О.В., доцент Бургонський В.Г.

Година  ~ Доповідач ~ Назва доповіді ~ Вищий медичний навчальний заклад

 

14.00–14.20 Білоклицька Г.Ф., професор, Копчак О.В., д.мед.н Сучасні протоколи лікування захворювань тканин пародонта з застосуванням ін’єкційної PRP-терапії НМАПО імені П.Л. Шупика ПВНЗ «Київський медичний університет»

14.20–15.00 Фред Бергман, професор Сучасний стан дентальної імплантації. Цифрові технології в хірургічному та ортопедичному процесах Франкфуртський університет імені Гете, Університет цифрових технологій в медицині та стоматології, Люксембург

15.00–15.30 Бургонський В.Г., доцент. Чи є альтернатива лазерним технологіям в практичній стоматології? практичній стоматології?
НМАПО імені П.Л. Шупика

15.30–16.20 Карстен Камм, професор. Скронево-нижньощелепні розлади: діагностика та лікування. Кельнський університет, Університет цифрових технологій в медицині та стоматології, Люксембург

16.20–16.50 Барський Максим (Ізраїль). Європейські протоколи ведення стоматологічних пацієнтів. Європейський стоматологічний центр

16.50–17.30 Скрипник І.Л., Клімєнтьєв В.Г., Карстен Камм, Фред Бергман. Дискусійна панель по відновленню естетики і функції у стоматологічних хворих.

Наші експерти

Наші експерти

 

 

 

Місце проведення:
Президент Готель
01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Інформаційна і технічна підтримка

КОНТАКТИ: Секретаріат ГО "АСУ"

04050, м.Київ , вул. Пимоненка, 10а
тел.: +38(044) 486 48 00, +38(044) 486 48 23, +38(050) 334 30 59.
Секретар:  Андрій Демидов.

е-mail: asu_uda@ukr.net
www.udenta.org.ua

Технічна та web підтримка: 
е-mail: 190@ukr.net, +38(068) 456 00 90, Слиньков Олег